Οι οδικές αρτηρίες της χώρας διαθέτουν μεγάλη ποικιλία. Αυτό οδηγεί σε μοναδικά σενάρια  ανακατασκευής τροχαίων ατυχημάτων, ενίοτε σαφώς με διαφορετικά οχήματα.

Η νομοθεσία της ΕΕ διακρίνει τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα σε 4 βασικές κατηγορίες:

Κατηγορία L

Μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες, καθώς και οχήματα παντός εδάφους (“quad”) και άλλα μικρά οχήματα με 3 ή 4 τροχούς.

Στην κατηγορία L οι μοτοσυκλέτες υποδιαιρούνται περαιτέρω σε 2 ομάδες (με και χωρίς πλευρικό κάνιστρο). Υπάρχει επίσης υποδιαίρεση για τα μοτοποδήλατα με 3 τροχούς που έχουν μικρότερη μηχανή και χαμηλότερο όριο ταχύτητας από ό,τι τα μηχανοκίνητα τρίκυκλα.

Κατηγορία M

Οχήματα με 4 τουλάχιστον τροχούς σχεδιασμένα για τη μεταφορά επιβατών – κυρίως, αυτοκίνητα.

Κατηγορία N

Οχήματα σχεδιασμένα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τα οποία υποδιαιρούνται περαιτέρω ανάλογα με το μέγεθός τους. Πρόκειται κυρίως για φορτηγά και ημιφορτηγά.

Κατηγορία Ο

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα.

Τα βαρέα φορτηγά κλάσης μπορούν να έχουν περισσότερους του ενός άξονες και πολύ μεγάλο βάρος οχήματος.

Μικρές μοτοσικλέτες μπορούν να ζυγίζουν μόλις 100 – 300 κιλά. Επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά φορτηγά και SUV μπορεί να έχουν μερικές χιλιάδες κιλά.

Το βάρος των συγκρουσθέντων οχημάτων είναι ένα περίπλοκο κομμάτι της ανασυγκρότησης του τροχαίου ατυχήματος. Ορισμένα χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως η ορμή εξαρτώνται άμεσα από το βάρος. Παρομοίως ορισμένες μεθοδολογίες ανασυγκρότησης της σύγκρουσης γίνονται όλο και πιο ευαίσθητες όσο τα βάρη των συγκρουσθέντων οχημάτων απέχουν μεταξύ τους.

Και όχι μόνο τα βάρη των οχημάτων επηρεάζουν δραματικά την ανασυγκρότηση των ατυχημάτων, αλλά και ο εξοπλισμός των οχημάτων. Τα συστήματα αντιπλοκαρίσματος φρένων (ΑΒS), ο έλεγχος ευστάθειας, η ανάρτηση του αυτοκινήτου, το μεταξόνιο και πολλά άλλα μπορεί να επηρεάσουν τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των οχημάτων κατά την διάρκεια μιας σύγκρουσης.

Για παράδειγμα, η τριβή, που μερικές φορές αναφέρεται και ως παράγοντας τριβής, ενός ολισθαίνοντος ή φρενάροντας βαρέως τύπου φορτηγού να είναι σημαντική μικρότερη από την τριβή που έχει ένα επιβατικό αυτοκίνητο που ολισθαίνει ή φρενάρει στην ίδια επιφάνεια. Οι αναλυτές μας θα παράσχουν σχετική ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών του οχήματος που επηρέασαν την σύγκρουση.

Οι αναλυτές ανασυγκρότησης των ατυχημάτων γενικά ασχολούνται περισσότερο με την δυναμική τριβή. Η δυναμική τριβή, ονομάζεται επίσης κινητική ή ολισθαίνουσα τριβή και είναι ένα μέτρο που αντιστέκεται στην δύναμη της κίνησης μεταξύ δυο σωμάτων που ολισθαίνουν. Η τριβή που προκλήθηκε μεταξύ ενός ολισθαίνοντος ελαστικού και της υποκείμενης οδού είναι ένας τύπος δυναμικής τριβής.

Η σωστή αξιολόγηση και εφαρμογή του ελαστικού στις τριβές στο οδόστρωμα, που μερικές φορές αναφέρεται ως συντελεστής τριβής, είναι κρίσιμο όταν ένας ανακατασκευαστής τροχαίων ατυχημάτων αναλύει μια σύγκρουση. Τα συστήματα ABS προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την τριβή στο οδόστρωμα, μη επιτρέποντας να κλειδώσουν οι τροχοί των οχημάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μέγιστη τιμή της τριβής στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται λίγο πριν το κλείδωμα των τροχών.