Όπως μπορούμε να περιμένουμε, όταν τα αυτοκίνητα συγκρούονται με τους πεζούς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα για τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεράστια διαφορά μεταξύ του μεγέθους του μέσου πεζού και του μηχανοκίνητου οχήματος.

Τα ατυχήματα με πεζούς στις Η.Π.Α. υπολογίζονται σε 5.000 θανάτους κάθε χρόνο και περισσότερους από 60.000 έως 70.000 τραυματισμούς.

Η αμέλεια του οδηγού είναι συχνά υπεύθυνη για τα ατυχήματα που προκαλούν τραυματισμό πεζών ή θάνατο. Οι οδηγοί ενδέχεται να μην παραχωρήσουν προτεραιότητα στους πεζούς στις διαβάσεις πεζών ή να παραβιάσουν ένα φωτεινό σηματοδότη πριν συγκρουστούν με έναν πεζό. Ακόμα περισσότεροι τραυματίζονται κάθε χρόνο λόγω της απόσπασης του οδηγού, όπως η ομιλία σε κινητό τηλέφωνο ή η ανταλλαγή μηνυμάτων.

Και ενώ σε πολλές περιπτώσεις, οι οδηγοί μπορεί να είναι υπεύθυνοι για μια σύγκρουση με ένα πεζό, οι πεζοί μπορούν επίσης να προκαλέσουν τροχαία ατυχήματα. Οι πεζοί μπορεί να αποβιβαστούν απροσδόκητα από ένα πεζοδρόμιο ή μπορεί να διασχίσουν έναν δρόμο εκτός μιας διάβασης πεζών. Οι οδηγοί μπορεί να μην μπορούν να δουν τους πεζούς λόγω της ένδυσης ή των κακών συνθηκών φωτισμού κατά την στιγμή της σύγκρουσης.

Η ανακατασκευή ατυχημάτων με πεζούς μπορεί να είναι μια από τις πιο απαιτητικές εργασίες που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί αναλυτές σήμερα. Συχνά, οι συγκρούσεις με πεζούς περιλαμβάνουν ελλειπή αποδεικτικά στοιχεία από τον τόπο του ατυχήματος και οριακό αριθμό μαρτύρων.

Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις που θέτει η ανάλυση ατυχημάτων με πεζούς, οι αναλυτές μας είναι γενικά σε θέση καθορίσουν την ταχύτητα του εμπλακέντος οχήματος και εάν ο οδηγός του οχήματος αντέδρασε με τον κατάλληλο τρόπο. Μπορούμε να πετύχουμε όλα αυτά τα στοιχεία μέσω αντικειμενικής παρατήρησης και επιστημονικά επικυρωμένων μεθοδολογιών.

Οι συγκρούσεις με πεζούς παρατηρούνται κατά τις περιόδους αιχμής το πρωί και το απόγευμα, όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας είναι υψηλές. Ωστόσο, μεγαλύτερα ποσοστά θανατηφόρων ατυχημάτων σε συγκρούσεις πεζών, παρατηρούνται μεταξύ 5 έως 11 μ. μ.

Όταν οι αναλυτές ατυχημάτων εξετάζουν μια σύγκρουση, συνήθως γίνεται απαραίτητο να προσδιορίσουν πόσο μακριά θα μπορούσε ένας οδηγός να αναγνωρίσει έναν πεζό ως έναν κίνδυνο που χρειάζεται να αντιδράσει. Η ικανότητα του οδηγού να αναγνωρίσει έναν πεζό μερικές φορές εμποδίζεται από έναν προβολέα, τον κακό περιβαλλοντολογικό φωτισμό ή την μείωση της αντίθεσης του πεζού με το περιβάλλον του.

Γενικά ο υπολογισμός της ταχύτητας σύγκρουσης ενός οχήματος εξαρτάται από το κατά μήκος σημείων ολίσθησης ή της απόστασης ακινητοποίησης των πεζών. η απόσταση ακινητοποίησης αναφέρεται η απόσταση από το σημείο που παρασύρθηκε μέχρι το σημείο που ακινητοποιήθηκε (τελική του θέση). Οι αναλυτές μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο θεωρητικούς όσο και εμπειρικούς τύπους για τον προσδιορισμό της ταχύτητας.

Προειδοποιητικές πινακίδες εμφανίζονται σε ποικιλία μεγεθών, σχημάτων και χρωμάτων. Πλέον εμφανίζονται σε διασταυρώσεις ή προσδιορίζουν διαβάσεις. Οι αναλυτές μας πάντα περιλαμβάνουν αναφορά για τις πινακίδες πεζών στην ανάλυσή τους.