Το 2015 τo Εμπορικό Επιμελητήριο των Η.Π.Α. ανέφερε ότι οι πωλήσεις των ποδηλάτων είχαν την υψηλότερη τιμή των τελευταίων τριάντα ετών. Επιπλέον ο αριθμός των ποδηλάτων που πωλήθηκαν το 2012 ξεπέρασε τον αριθμό των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν το ίδιο έτος.

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πόσοι ποδηλάτες κινούνται στους δρόμους των Η.Π.Α.

Η ανασύνθεση των ατυχημάτων ποδηλάτου απαιτεί μια μοναδική ανάλυση λόγω της ασυνήθιστης δυναμικής αλληλεπίδρασης που λαμβάνει χώρα όταν συγκρούονται τα οχήματα και ποδηλάτες. Κατά την σύγκρουση η κίνηση του ποδηλάτη εξαρτάται από έναν αριθμό μεταβλητών όπως το μέγεθος του αναβάτη ή η ταχύτητα και η διαμόρφωση του οχήματος.

Επιπλέον, συχνά υπάρχουν σημαντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν ένα ατύχημα με ποδήλατο, όπως η διαμόρφωση του δρόμου ή ο φωτισμός. Μια από τις κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με ποδήλατα είναι η αποτυχία του οδηγού αυτοκινήτου να δει τον ποδηλάτη λόγω έλλειψης προσοχής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν ένα αυτοκίνητο και ένα ποδήλατο συγκρούονται, ο ποδηλάτης είναι πάντα χωρίς λάθος. Οι ποδηλάτες, ακριβώς όπως και οι οδηγοί των αυτοκινήτων δεν παρέχουν προτεραιότητα ή λειτουργούν το ποδήλατό τους με απερίσκεπτο τρόπο. Πολλά κράτη, έχουν συγκεκριμένους νόμους σχετικά με την κυκλοφορία του ποδηλάτου στο οδόστρωμα.

Ανεξάρτητα από το πώς συγκρούονται ένα όχημα και ένα ποδήλατο από την σύγκρουση γενικά συνεπάγεται τραυματισμός του ποδηλάτη. Περίπου το 75% των θανατηφόρων ή των τραυματισμός που προκαλούν ανικανότητα προκύπτουν από σοβαρό τραύμα της κεφαλής. Ωστόσο, ακόμα και όταν έχουν ληφθεί οι κατάλληλες προφυλάξεις, όπως η χρήση του κράνους, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος. Ειδικοί υπολογίζουν ότι το 70% των ατυχημάτων με ποδήλατο έχει ως αποτέλεσμα ο ποδηλάτης να χρειάζεται επείγουσα ιατρική φροντίδα ή νοσηλεία σε νοσοκομείο.