Οι θάνατοι μοτοσικλετιστών αυξάνουν συνεχώς. Στην πραγματικότητα, οι θάνατοι σε όλες σχεδόν τις άλλες κατηγορίες, έχουν μειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώ ο αριθμός θνησιμότητας των μοτοσικλετιστών αυξάνεται σταθερά.

Αυτές οι ανησυχητικές τάσεις καταδεικνύουν την ιδιαίτερη ανάγκη ειδικών αναλυτών στον τομέα της κυκλοφορίας των μοτοσυκλετών και στην ανακατασκευή των τροχαίων ατυχημάτων.

Τα ατυχήματα μοτοσικλετών απαιτούν μια μοναδική προσέγγιση από τους αναλυτές τροχαίων ατυχημάτων λόγω της μηχανικής τους σύνθεση.Οι μοτοσικλέτες σταματούν, επιταχύνουν και στρέφονται κατά τρόπο σαφώς διαφορετικό από τα επιβατικά αυτοκίνητα ή άλλα τετρακίνητα οχήματα. Οι μοτοσικλέτες γενικά στηρίζονται στην κίνηση για να διατηρήσουν τη σταθερότητα και συχνά εισαγάγουν μια άκαμπτη και αντίθετη διεύθυνση κατά τη στροφή.

Οι αναβάτες μοτοσικλετών διατρέχουν επίσης σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο να τραυματιστούν εάν εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα. Οι μοτοσικλετιστές δεν έχουν γενικά το πλεονέκτημα των ζωνών ασφαλείας ή συμπληρωματικά συστήματα συγκράτησης, όπως αερόσακοι, για την προστασία τους.

Πολλά κράτη, δε απαιτούν τη χρήση κράνους κατά τη οδήγηση μιας μοτοσικλέτας. Ακόμη και με την πρόσθετη προστασία που παρέχουν τα κράνη, περίπου 1 στα 5 ατυχήματα με μοτοσικλέτα έχει ως αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να τραυματισθεί στο κεφάλι ή στο λαιμό.

Οι ειδικοί αναλυτές τροχαίων ατυχημάτων ανησυχούν συχνά για την ικανότητα διακοπής ή για την μέτρηση της αντίδρασης του μοτοσικλετιστή. Οι μοτοσικλέτες είναι μοναδικές, καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία εναλλακτικών λύσεων πέδησης. Οι αναβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν το εμπρόσθιο φρένο, το πίσω φρένο ή συνδυασμό αυτών. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν ακόμη να εξοπλιστούν με φρένα που δεν κλειδώνουν (anti-lock).

Ο τύπος του φρένου ή των φρένων που χρησιμοποιείται από τον μοτοσικλετιστή θα καθοριστεί από τον παράγοντα τριβής ή την ικανότητα φρεναρίσματος. Ειδικά οι αποκρίσεις των φρένων όπως μόνον ο πίσω τροχός χαρακτηρίζεται από βέβαιους τύπους ιχνών φρεναρίσματος ενώ η πέδηση πανικού του εμπρόσθιου τροχού συχνά προκαλεί απότομη πτώση και ολίσθηση.