Πλευρικές ή γωνιακές συγκρούσεις είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε σύγκριση με τις μετωπικές ή στις συγκρούσεις με πρόσκρουση με παρόμοιες ταχύτητες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πλευρά ενός οχήματος είναι σχετικά μαλακή και προσφέρει πολύ λιγότερη προστασία από το μπροστινό ή το πίσω μέρος του στο ίδιο όχημα. Ακόμα και με την προσθήκη πλευρικών και αερόσακων κεφαλής και κουρτινών σε πολλά σύγχρονα οχήματα οι επιβάτες μπορεί να τραυματισθούν σοβαρά κατά την διάρκεια πλευρικών συγκρούσεων.

Οι πλευρικές (υπό γωνία) συγκρούσεις συμβαίνουν γενικά στις διασταυρώσεις και συνήθως προκαλούνται από ένα αυτοκίνητο που παραβιάζει έναν φωτεινό σηματοδότη ή δεν παραχωρεί προτεραιότητα. Κατά την διερεύνηση των πλευρικών συγκρούσεων, η πιο κοινή μέθοδος που χρησιμοποιείται από του αναλυτές των ατυχημάτων για τον προσδιορισμό της ταχύτητας είναι η γραμμική ανάλυση της ορμής.

Η ανάλυση της ορμής βασίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής. Κάθε όχημα σε κίνηση έχει μια ιδιότητα που ονομάζεται ορμή, η οποία μπορεί να ποσοτικοποιηθεί πολλαπλασιάζοντας το βάρος του οχήματος με την ταχύτητα του. Η ορμή είναι μια διανυσματική ποσότητα, επίσης έχει μια κατεύθυνση. Επειδή, σε πλευρικές συγκρούσεις, τα οχήματα πλησιάζουν υπό γωνία που δεν είναι παράλληλες μεταξύ τους, για την γραμμική ανάλυση της ορμής πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι έννοιες της τριγωνομετρίας για να αναλύσει μαθηματικά την σύγκρουση.

Η διατήρηση της γραμμικής ορμής προϋποθέτει ένα κλειστό σύστημα, δεδομένου ότι η ολική ορμή πριν από την πρόσκρουση είναι η ίδια μετά την σύγκρουση. Βάσει αυτή της αποδοχής, είναι γνωστές ή μπορούν να προσδιοριστούν 10 από τις 12 βασικές μεταβλητές οι αναλυτές ατυχημάτων μπορούν να λύσουν για τις υπόλοιπες δυο άγνωστες μεταβλητές. Μια γραμμική ανάλυση της ορμής αφορά μόνο ταχύτητες αμέσως πριν την σύγκρουση και αμέσως μετά το διαχωρισμό από την πλευρική σύγκρουση.

Μεταβλητές πριν την σύγκρουση

Βάρος οχήματος 1

Βάρος οχήματος 2

Γωνία προσέγγισης του οχήματος 1

Γωνία προσέγγισης του οχήματος 2

Ταχύτητα πρόσκρουσης του οχήματος 1

Ταχύτητα πρόσκρουσης του οχήματος 2

Μεταβλητές  μετά  την σύγκρουση

Βάρος οχήματος 1

Βάρος οχήματος 2

Γωνία αναχώρησης του οχήματος 1

Γωνία αναχώρησης του οχήματος 2

Ταχύτητα μετά την πρόσκρουση του οχήματος  1

Ταχύτητα μετά την πρόσκρουση του οχήματος  2

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φύση των γνωστών μεταβλητών μπορεί να κάνει μια ανάλυση ορμής «ευαίσθητη», καθώς η αλλαγή μιας γνωστής μεταβλητής με ένα μικρό μόνο ποσοστό μπορεί να αλλάξει άγνωστες / συμπληρωματικές μεταβλητές κατά ένα σημαντικό ποσό. Για παράδειγμα, όταν τα οχήματα με σημαντικά διαφορετικά βάρη συγκρούονται (φορτηγό με αυτοκίνητο), μια μικρή προσαρμογή της προσέγγισης ή οι γωνιές αναχώρησης, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την προκύπτουσα ταχύτητα σύγκρουσης για το μικρότερο όχημα. Οι αναλυτές μας για την αποκατάσταση θα προβούν σε έλεγχο ευαισθησίας προκειμένου να διασφαλίσουν αξιόπιστες απόψεις.