Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση στελεχών της ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΙΚΕ, στο πρόγραμμα Analyzer PRO.

Η εκπαίδευσης έγινε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Βιέννης, από τον Matthias Schmidt, στέλεχος της εταιρείας παραγωγής του λογισμικού ανασύστασης τροχαίων ατυχημάτων AnalyzerPro.

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης  αναλύθηκαν εκτενώς οι δυνατότητες του πλέον σύγχρονου λογισμικού και παρασχέθηκαν τεχνικές συμβουλές για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των εκπαιδευθέντων και την μεταφορά των γνώσεων που απέκτησαν σε τρίτους.