Μια μετωπική σύγκρουση συμβαίνει όταν το μπροστινό μέρος ενός οχήματος συγκρουσθεί με το μπροστινό μέρος ενός άλλου. Αυτοί οι τύποι των ατυχημάτων είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι εξαιτίας της σωρευτικής ταχύτητας των οχημάτων που συγκρούονται με αντίθετες κατευθύνσεις. Οι ειδικοί της ανάλυσης των ατυχημάτων συχνά αναφέρονται στην συνδυαστική διαφορά της ταχύτητας σύγκρουσης ή τελική ταχύτητα.

Για παράδειγμα, εάν δυο οχήματα συγκρουσθούν μετωπικά καθώς κινούνται με 30 klm/h η ταχύτητα σύγκρουσης μεταξύ των δυο οχημάτων θα είναι ίση με 60 klm/h. Εάν τα ίδια δυο αυτοκίνητα συγκρουσθούν και το ένα από αυτά ήταν σταματημένο, τότε η ταχύτητα του άλλου θα ήταν 60 klm/h.

Ένας άλλος λόγος γιατί οι μετωπικές συγκρούσεις είναι τόσο επικίνδυνες είναι επειδή συχνά προκαλούν μεγάλες και απότομες αλλαγές της ταχύτητας. Οι ειδικοί της ανάλυσης των ατυχημάτων αναφέρονται στην αλλαγή της ταχύτητας ως μεταβολή της ταχύτητας Delta-V. Η ξαφνική και σημαντική μεταβολή της ταχύτητας συνδέεται άμεσα με την πρόκληση ζημιάς.

Ο νούμερο ένα λόγος για μια μετωπική σύγκρουση είναι η ακατάλληλη χρήση λωρίδας από ένας από τους οδηγούς. Με άλλα λόγια, όταν ένας οδηγός εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η ακατάλληλη χρήση λωρίδας κυκλοφορίας είναι συχνά το προϊόν της απροσεξίας της απόσπασης προσοχής κατά την οδήγηση.

Οι ειδικοί αναλυτές μας μπορούν συχνά να επιλύσουν τις επιπτώσεις που εμπλέκονται σε μια σύγκρουση μέσω διαφόρων εξισώσεων που βασίζονται στη διατήρηση της ορμής και στην απελευθέρωση της ενέργειας.

Επιπλέον, με την ποσοτικοποίηση της μεταβολής της ταχύτητας Delta-V ενός οχήματος, οι ειδικοί αναλυτές μας μπορούν να επιλύσουν με την μεταβολή της ταχύτητας Delta-V του δευτέρου οχήματος που συμμετέχει στο ατύχημα.

Το σύνολο της μεταβολής της ταχύτητας Delta-V ενός οχήματος ή η μεταβολής της ταχύτητας λόγω της σύγκρουσης, αποτελεί απαραίτητη πηγή για τους εδικούς αναλυτές των ατυχημάτων. Πολλά οχήματα έχουν την ικανότητα να καταγράφουν την διαμήκη μεταβολή της ταχύτητας Delta-V, αν το όχημα συμμετέχει σε σοβαρή σύγκρουση. Η εγγραφή αποθηκεύεται σε ένα στοιχείο της ηλεκτρονικής μονάδας του αερόσακου του οχήματος που ονομάζεται Δεδομένα Συμβάντων Καταγραφέα ή EDR.

Όταν είναι γνωστή η κύρια διεύθυνση της δύναμης, που ασκείται σε ένα όχημα και η διαμήκης μεταβολής της ταχύτητας Delta-V κατά της διάρκεια μιας σύγκρουσης, τότε μπορεί να προκύψει η συνολική μεταβολής της ταχύτητας Delta-V που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια μιας σύγκρουσης.

Όταν τα οχήματα κινούνται μετωπικά οι κινήσεις των οχημάτων υπαγορεύονται από την ορμή. Η ορμή είναι ένα διανυσματική ποσότητα το οποίο έχει τόσο μέγεθος όσο και κατεύθυνση.

Ένα αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων, μπορεί να ποσοτικοποίηση την ορμή πολλαπλασιάζοντας το βάρος των οχημάτων με την ταχύτητά τους. Στην παραπάνω εικόνα, εάν υποθέσουμε ότι και τα δυο οχήματα ζυγίζουν περίπου το ίδιο, τότε γνωρίζουμε ότι το μπλε αυτοκίνητο κινείτο πολύ ταχύτερα κατά την σύγκρουση λόγω των μετωπικής τροχιών των οχημάτων.