Πραγματογνωμοσύνες Τροχαίων Ατυχημάτων

Αρχική/Πραγματογνωμοσύνες Τροχαίων Ατυχημάτων
Πραγματογνωμοσύνες Τροχαίων Ατυχημάτων2019-08-05T00:32:44+03:00

Η ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΙΚΕ παρέχει ποιοτική ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης δεδομένων από συγκρούσεις και την διερεύνηση του τόπου του ατυχήματος.  Οι αναλυτές μας μπορεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την χώρα. Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νομικών, των ασφαλιστικών εταιριών και των ιδιωτών μεμονωμένα.

Διαθέτουμε πιστοποιημένους αναλυτές τροχαίων ατυχημάτων με εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπειρία στην έρευνα, την ανασυγκρότηση των τροχαίων ατυχημάτων και την ανάλυση των τραυματισμών και των θανατηφόρων συγκρούσεων.  Οι ειδικοί μας επικεντρώνονται και στο έργο της ανάλυσης τροχαίων ατυχημάτων υλικών ζημιών καθώς και στην αναγνώριση, σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, της ασφαλιστικής απάτης. Η δέσμευση μας προς τους πελάτες μας, μας καθιστά μια εξαιρετική εταιρεία για την εκπλήρωση της έρευνας του ατυχήματος σας, την ανασυγκρότηση της σύγκρουσης και την ειδική συμβουλευτική βοήθεια των μαρτύρων. Καθημερινά συμβαίνουν χιλιάδες συγκρούσεις. Συγκρούσεις με μικρές υλικές ζημιές αλλά και πολύ μεγάλες, οι απόψεις των ειδικών αναλυτών μας παρέχουν απαντήσεις.

Ανάλυση σύγκρουσης αυτοκινήτων, φορτηγών και ειδικών οχημάτων

Οι οδικές αρτηρίες της χώρας διαθέτουν μεγάλη ποικιλία. Αυτό οδηγεί [...]

Go to Top