Μια σύγκρουση στο πίσω μέρος είναι ένα τροχαίο ατύχημα όπου ένα όχημα, ανεξάρτητα από την αιτία, συγκρούεται με ένα όχημα μπροστά του. Αυτό το είδος των συγκρούσεων είναι το πιο συνηθισμένο είδος σε μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Στα νόμους των περισσοτέρων κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού, απαιτείται από τους οδηγούς να ακολουθούν σε ασφαλή απόσταση και να είναι σε θέση να σταματήσουν από το μπροστινό τους όχημα. Εάν ένας οδηγός αποτύχει να μειώσει την ταχύτητά του οχήματός του πριν χτυπήσει τότε θεωρείται ότι είναι υπεύθυνος για την πρόκληση του ατυχήματος.

Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η υπόθεση ισχύει. Πολλοί οδηγοί ακολουθούν πολύ κοντά και με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι είναι ασφαλής για να σταματήσει.

Ωστόσο, αυτό δεν υποδηλώνει ότι ένας οδηγός ο οποίος συγκρούεται με ένα όχημα μπροστά του είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σύγκρουση. Ένα προπορευόμενο όχημα μπορεί να έχει παρουσιάσει μια βλάβη στον εξοπλισμό του, όπως να μην υπάρχουν φώτα φρένων ή ελαττωματικά προειδοποιητικά φώτα.

Οι άνθρωποι, γενικά δεν μπορούν να κρίνουν την ταχύτητα σε κοντινές αποστάσεις και χωρίς τα φώτα φρένων ή τα προειδοποιητικά φώτα οι οδηγοί των οχημάτων μπορεί να μην είναι σε θέση να διαπιστώσουν ότι το όχημα μπροστά τους επιβραδύνεται. Αυτό επίσης επιδεινώνεται από το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί κάνουν στάσεις ή στροφές σε οδούς όπου απαγορεύονται τέτοιες ενέργειες.

Οι αναλυτές μας μπορούν να εξετάσουν τις ζημιές του οχήματος και τα στοιχεία του τόπου του ατυχήματος προκειμένου να καθορίσουν πόσο γρήγορα πήγαινε ένα όχημα όταν συγκρούσθηκε με το προπορευμένο του. Ενεργούμαι πάντα επανεξέταση και επικυρωμένες μεθοδολογίες για την παραγωγή των απόψεων των αναλυτών μας.