Στις Η.Π.Α., οι συγκρούσεις με σταθερά αντικείμενα αντιπροσωπεύουν μόνο το 19% όλων των αναφερομένων συγκρούσεων, ωστόσο έχουν ως αποτέλεσμα το 44% όλων των θανάτων.

Τα δεδομένα ανασυγκρότησης ατυχημάτων αποκαλύπτουν ότι τα δένδρα και οι πόλοι χρησιμότητας (στήλες μεταφοράς ενέργειας) είναι μακράν τα πιο συχνά χτυπημένα αντικείμενα. Μια σύγκρουση με ένα από αυτά τα δυο σταθερά αντικείμενα έχει ως αποτέλεσμα τον υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού και ως εκ τούτου είναι τα αντικείμενα που προκαλούν τη μεγαλύτερη απώλεια για την κοινωνία.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ατυχήματα που αφορούν σταθερά αντικείμενα αντιπροσωπεύουν ζημιά στην κοινωνία πολλών εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο.

Και ενώ ο τύπος του αντικειμένου που χτυπάει συχνά προβλέπει τη σοβαρότητα των επακόλουθων τραυματισμών, υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μια σύγκρουσης σε σταθερό αντικείμενο, οι οποίες περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του οδηγού, όπως η ηλικία του.

Ορισμένοι τύποι παραβάσεων της κυκλοφορίας συσχετίζονται επίσης έντονα με συγκρούσεις σταθερών αντικειμένων.

Για παράδειγμα, η οδήγηση πάνω από το όριο ταχύτητας και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αυξάνουν την πιθανότητα να συμβεί ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση σε σταθερό αντικείμενο. Και δεν αποτελεί έκπληξη, οι οδηγοί που δεν χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας συνδέονται με την αύξηση της πιθανότητας πιο σοβαρών τραυματισμών ακόμα και όταν ανοίξει ένας αερόσακος.

Όταν ένα όχημα χτυπά ένα σταθερό αντικείμενο, μέρος της κινητικής του ενέργειας (ενέργεια λόγω της κίνησης) μετατρέπεται σε έργο ή σε αυτή την περίπτωση, παραμόρφωση του οχήματος και βλάβη του σταθερού αντικειμένου.

Οι αναλυτές μας χρησιμοποιούν μια ποικιλία μέτρων έρευνας, συμπεριλαμβανομένης την ανάλυση της ενέργειας, την εξερεύνηση, τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των γεγονότων που οδηγούν σε μια σύγκρουση σε σταθερό αντικείμενο.

Τα αποδεικτικά στοιχεία από το σημείο του ατυχήματος, όπως τα ίχνη φρεναρίσματος ή τα ίχνη περιστροφής, είναι συχνά ένα περίπλοκο μέρος του προσδιορισμού της πριν την σύγκρουση κίνησης ενός οχήματος με ένα σταθερό αντικείμενο.

Ο τύπος οχήματος και το μέγιστο βάθος σύνθλιψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ειδικούς αναλυτές για την εκτίμηση της ταχύτητα πρόσκρουσης ενός οχήματος σε σταθερό αντικείμενο μέσω εμπειρικών μορφών όπως η μαθηματική εξίσωση του Victor Craig.