Διερεύνηση Τροχαίων Ατυχημάτων

 • Επιστημονική Τεχνική Ανάλυση Τροχαίου

 • Ανασυγκρότηση & Προσομοίωση Τροχαίου Ατυχήματος (Traffic Accident Reconstruction)

 • Ατυχήματα Δικύκλων (Μοτοσυκλετών – Μοτοποδηλάτων – Ποδηλάτων)

 • Ατυχήματα Πεζών με Οχήματα

 • Συστήματα Συγκράτησης (Ζώνες Ασφαλείας – Κράνη)

 • Κατάσταση Οδοστρώματος / Δρόμων

Εγκληματολογική Εξέταση Οχημάτων

 • Δυναμική Ανάλυση Ατυχήματος

 • Ανάλυση Ταχογράφων (αναλογικού ή ψηφιακού) με χρήση λογισμικού

 • Εξέταση πυρκαγιάς/ έκρηξης σε όχημα

 • Εξέταση Αερόσακων, Ζωνών Ασφαλείας, Ελαστικών και Τροχών

 • Μηχανολογική Εξέταση Οχημάτων

 • Εξέταση κλεμμένων – ύποπτων οχημάτων

Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων

 

 • Για χρήση σε Δικαστήριο (Ποινικό ή Αστικό)

 • Κατόπιν εντολής εμπλεκομένων ιδιωτών σε ατύχημα ή δικηγόρων

 • Εξέταση Σχεδιαγράμματος και Έκθεσης Αυτοψίας Ατυχήματος

 • Αποτύπωση και Φωτογράφηση Τόπου Ατυχήματος

 • Επιστημονικά Τεκμηριωμένες μετρήσεις και αναλύσεις

 • Υπολογισμός Ταχύτητας σε Τροχαίο Ατύχημα

Επιστημονική Διερεύνηση Τροχαίων Ατυχημάτων

 

 • Προσομοιώσεις Τροχαίων Ατυχημάτων σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με ειδικά λογισμικά (software)

 • Ερμηνεία – Αξιολόγηση Ευρημάτων στο τόπο του Ατυχήματος

 • Χρήση Μαθηματικών Εξισώσεων για Υπολογισμό Παραμέτρων Ατυχήματος

 • Εκτίμηση Μεγέθους και Κατανομής Ζημιάς

 • Διάκριση Κρούσεων, Υπολογισμός Απόστασης Προσπεράσματος