Ανακατασκευή τροχαίου ατυχήματος

Η αύξησης της μηχανοκίνησης τις ημέρες μας προσφέρει σημαντική ώθηση στην κοινωνία ως προς την οικονομία, την καινοτομία και την αλληλεγγύη. Ωστόσο υπάρχουν και αρνητικές παρενέργειες οι οποίες δεν μπορούν να μείνουν ανεξέταστες: Τα Τροχαία Ατυχήματα τα οποία πολλές φορές προκαλούνται λόγω της κακής οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών, των τεχνικά ελαττωμάτων των οχημάτων ή των προβλημάτων στην υποδομή της κυκλοφορίας, προκαλούν σημαντικές οικονομικές αλλά και σωματικές βλάβες, κάνοντας ακόμα πιο αναγκαία, την ανασυγκρότηση ενός ατυχήματος με βάση την επιστήμη. Το AnalyzerPro είναι η τέλεια λύση για σύγχρονη ανασυγκρότηση ατυχημάτων στον 21ο αιώνα.

Ανακαλύπτοντας το AnalyzerPro

Το AnalyzerPro είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο λογισμικό για την ανακατασκευή των τροχαίων ατυχημάτων. Από την αρχή της ανασυγκρότησης των ατυχημάτων με τη βοήθεια υπολογιστών πριν από 30 χρόνια μέχρι και σήμερα, το AnalyzerPro αναπτύσσεται συνεχώς, παρέχοντας στους εμπειρογνώμονες μια υπερσύγχρονη υποστήριξη για τη δημιουργία εξελιγμένων εκθέσεων. Το AnalyzerPro έχει επικυρωθεί πολλές φορές από πληθώρα πειραμάτων και είναι εξοπλισμένο με ένα ευρύ φάσμα ακριβών παραμέτρων φυσικού ελέγχου.Ποιοι είναι οι πελάτες μας;Οι πελάτες μας βρίσκονται σήμερα στη Δυτική και τη Μέση Ευρώπη και περιλαμβάνουν ιδιώτες εμπειρογνώμονες, κρατικούς οργανισμούς όπως αστυνομικά τμήματα καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες. Από την ανακάλυψη της σύγχρονης ανασυγκρότησης ατυχημάτων, το AnalyzerPro διαδραματίζει βασικό ρόλο ως πρωτοπόρος στην ανασυγκρότηση των εργασιών αυτών. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κροατικά, Σλοβένικα, Τσεχικά, από το 2018 στα Γαλλικά και τα Ρωσικά και πλέον και με δυνατότητα διάθεσης και στα Ελληνικά. Το λογισμικό βελτιώνεται και εξοπλίζεται με νέα χαρακτηριστικά κάθε χρόνο.

Επέλεξε το AnalyzerPro και

  • Φέρε την ανασυγκρότηση του ατυχήματος στο επόμενο επίπεδο
  • Βελτίωσε την ασφάλεια δικαίου στην ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων
  • Εντόπισε προκαθορισμένα σημεία ατυχημάτων και αντιμετώπισε τα.

Ποιοι είναι οι χρήστες του AnalyzerPro

Αστυνομία

Όντας η πρώτη που καταφτάνει στον τόπο του ατυχήματος, η Αστυνομία έχει τον κρίσιμο ρόλο να σημειώσει πορείες, να συγκεντρώσει στοιχεία και να δημιουργήσει ένα σχεδιάγραμμα του ατυχήματος. Με τα ενσωματωμένα εργαλεία σχεδίασης και την ολοκληρωμένη βάση δεδομένων οχημάτων, το AnalyzerPro υποστηρίζει απόλυτα την Αστυνομία στο να παράγει σχεδιαγράμματα με γρήγορο και απλό τρόπο. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι το σχεδιάγραμμα μπορεί να μεταφερθεί απευθείας σε πραγματογνώμονες ατυχημάτων οι οποίοι στη συνέχεια διεξάγουν εκτεταμένη ανασυγκρότηση στο ίδιο αρχείο δεδομένων.

Η αποδοτικότητα είναι ένα σημαντικό βασικό στοιχείο του AnalyzerPro

Πραγματογνώμονες

Αφού η αστυνομία έχει ολοκληρώσει τα αρχεία της και έχει μεταφέρει τα δεδομένα στον πραγματογνώμονα, ξεκινά η πραγματική εργασία ανοικοδόμησης του ατυχήματος. Ανάλογα με την αρχική κατάσταση, διεξάγεται η ανάλυση της σύγκρουσης που καθορίζει την ταχύτητα σύγκρουσης και τις κατά προσέγγιση παραμέτρους με τα ισχυρά εργαλεία σύγκρουσης του AnalyzerPro. Στη συνέχεια, ο πραγματογνώμονας ασχολείται με το πιο κρίσιμο ερώτημα: Την αιτία του ατυχήματος. Για τη διερεύνηση της κατάστασης πριν από τη σύγκρουση, είναι στη διάθεση του πραγματογνώμονα διάφορα εργαλεία, τα οποία έχουν διασταυρωθεί με πολλές δοκιμαστικές συγκρούσεις. Η αξιοπιστία των υπολογισμών μπορεί να επαληθευτεί ανά πάσα στιγμή με απεικονίσεις 2D και 3D.

Η ακρίβεια είναι ύψιστης προτεραιότητας για το AnalyzerPro.

Νομικοί

Με βάση την ανασυγκρότηση του ατυχήματος και την έκθεση του πραγματογνώμονα για τα ατυχήματα, ο νομικός είναι υπεύθυνος για τη νομική ερμηνεία και τη διευκρίνιση της ευθύνης των εμπλεκομένων. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο νομικός βλέπει τα βίντεο του AnalyzerPro ώστε να ανιχνεύσει τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να μπορεί να αμφισβητήσει κριτικά την έκθεση του πραγματογνώμονα ατυχήματος. Η διαδικασία διευκολύνει τη δίκαιη μεταχείριση όλων των εμπλεκομένων μερών και εξασφαλίζει ότι προστατεύεται ο νόμος.

Η διαφάνεια των υπολογισμών αποτελεί βασικό πλεονέκτημα του AnalyzerPro.

Παράδειγμα για ανάλυση ατυχημάτων με το AnalyzerPro

Αρχικά η συγκέντρωση και εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων

Αυτή η περίπτωση δείχνει μια σύγκρουση ενός μοτοσικλετιστή και ενός οχήματος που εισέρχεται σε μια διασταύρωση. Ως πρώτο βήμα, το προσωπικό έκτακτης ανάγκης πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρήσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Μια σωστή και επιμελής τεκμηρίωση έχει ύψιστη σημασία σε αυτή την περίπτωση.

2. Δημιουργία σχεδιαγραμμάτων με το AnalyzerProΟι ειδικοί είτε εισάγουν και επεξεργάζονται δορυφορικές εικόνες για τα σχεδιαγράμματα τους είτε χρησιμοποιούν το διαφορετικό σύνολο εργαλείων του AnalyzerPro για να σχεδιάζουν δρόμους, σήματα κυκλοφορίας ή φανάρια.

3. Εισαγωγή δεδομένων οχήματοςΓια τον σωστό υπολογισμό του ατυχήματος απαιτούνται εμπεριστατωμένα δεδομένα των οχημάτων. Οι πληροφορίες μπορούν είτε να εισαχθούν χειροκίνητα είτε να ανακτηθούν από την ολοκληρωμένη βάση δεδομένων μας, η οποία περιλαμβάνει μέχρι σήμερα περίπου 6000 οχήματα και συνεχώς επεκτείνεται.

 

4. Ανάλυση σύγκρουσης

Για σοβαρά ατυχήματα με σύγκρουση, υποδεικνύεται η ανάλυση της σύγκρουσης. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στο AnalyzerPro επικυρώνεται με εκτεταμένες αξιολογήσεις και αρκετές δοκιμές συγκρούσεων. Το λογισμικό επίσης διερευνά τη φυσική αξιοπιστία των υπολογισμών και προειδοποιεί τον χρήστη εάν έχουν επιτευχθεί τα μηχανικά όρια.

5. Ανάλυση της προ-σύγκρουσης

Αφού προσδιοριστεί η ταχύτητα σύγκρουσης, οι πριν την σύγκρουση υπολογισμοί παρέχουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των κανόνων κυκλοφορίας. Ο εμπειρογνώμονας ατυχημάτων χρησιμοποιεί ενσωματωμένες ενότητες για τη διεξαγωγή κινηματικού υπολογισμού των διαδικασιών οδήγησης.

6. Παρουσίαση σε 2D και 3D

Οι επιλογές 2D και 3D ταινιών είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να παρουσιάσετε τα ευρήματα της ολοκληρωμένης έκθεσης. Για την περαιτέρω απεικόνιση της κατάστασης ατυχημάτων, ο εμπειρογνώμονας μπορεί να δείξει την προσομοίωση από την άποψη των οδηγών. Οι υπολογισμοί αντιγράφονται απλά σε έγγραφα κειμένου για τη γραπτή αναφορά. Με λίγα μόνο κλικ, δημιουργούνται διαγράμματα για την υποστήριξη των αποτελεσμάτων της αναφοράς.