Εκπαίδευση στελεχών της ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΙΚΕ στην Αυστρία, στο πρόγραμμα Analyzer PRO

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση στελεχών της ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΙΚΕ, στο [...]