Μέλη της εταιρείας ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΙΚΕ συμμετείχαν στο ετήσιο σεμινάριο του λογισμικού ανασύστασης τροχαίων ατυχημάτων Analyzer Pro, ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στις καινούργιες δυνατότητες του λογισμικού.